Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4 Kære medlemmer af Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér, Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen! Efter selve mødet markerer vi foreningens 100-års jubilæum med et lille glas og et stykke kage. Kom og vær med! – gamle som nye Læs mere…

Vinternyt

Så er efteråret ved at være slut, og det betyder at det snart er tid til at få renset vore kloakker. For at kloakbilen kan komme til bedes i alle så vidt muligt undgå at parkere ovenpå kantstensbrøndene på datoerne 4. 5. og 6. december. Allerede nu er datoen for næste års generalforsamling reserveret. Det Læs mere…

Nabohjælp – skilte udloddes

Vi er ca. 80 grundejere som er tilsluttet Nabohjælp og vi har alle fået besked fra Nabohjælp om udlodningen af vejskilte d. 5 september. HUSK at tilmelde jer og lad os få endnu flere skilte op som sender indbrudstyvene på andre veje. For dem som ikke er tilmeldt Nabohjælp er der god grund til at Læs mere…

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Den 5. juni afholdtes generalforsamling om vedtagelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, så beløbet der stilles i pant til foreningen for nye grundejere reduceres til 25.000 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og referatet fra generalforsamlingen foreligger nu her Bemærk at eventuelle indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger fra Læs mere…