Generalforsamling 2021 udskydes

Som I nok allerede ved, tillader coronarestriktionerne heller ikke i år, at vi kan holde generalforsamling rettidigt.

Bestyrelsen vil melde en dato ud så snart det bliver tilladt og praktisk muligt. Lige nu vurderer vi at en dato i august er det mest sandsynlige, men
skulle genåbningen gå hurtigt nok, er en dato før sommerferien også stadig en mulighed.