Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Den 5. juni afholdtes generalforsamling om vedtagelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, så beløbet der stilles i pant til foreningen for nye grundejere reduceres til 25.000 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og referatet fra generalforsamlingen foreligger nu her Bemærk at eventuelle indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger fra Læs mere…