Øvrige informationer

Affaldssortering

For parcelhusejere er der følgende obligatoriske affaldsordninger:
 • Dagrenovation (140l el. 240l container) tømmes ugentligt
 • Farligt affald (lille rød boks) tømmes hver 13. uge
 • Plast og metal (1 delt container 240l) tømmes hver 8. uge
 • Papir (140l el. 240l container) tømmes hver 8. uge
 • Storskrald – hentes ca. en gang i kvartalet
og følgende frivillige ordninger:
 • Bioaffald (140l container) tømmes hver 2. uge
 • Haveaffald (240l container, samt mulighed for at få afhentet papirssække) tømmes hver 4. uge i marts-november
 • Pap (240l container) tømmes hver 8. uge
De frivillige ordninger er gratis. Bemærk at man kan få et mindre nedslag i ejendomsskatten ved at vælge en mindre dagrenovationsbeholder. Det er muligt at dele de frivillige beholdere med naboen efter aftale, hvis man ønsker at begrænse pladsforbruget. Kommunens sorteringsguide kan findes hernem affaldsservice er det muligt at af/tilmelde de frivillige ordninger, finde tømningskalender, osv.

Ejendomsoplysninger

Informationsserver med ejendomsoplysninger i Danmark: www.ois.dk

Giv et Praj til Kbh. Kommune

Du kan give Københavns Kommune et praj, hvis du oplever fejl eller mangler på eller ved byens gader og veje. (Kontakt vejudvalg for foreningens veje) Dit praj vil blive vurderet af en fagansvarlig hurtigst muligt og søgt løst af kommunen eller videresendt til grundejerforeningens vejudvalg som så tager sig af sagen. Giv et praj på givetpraj.kk.dk

Glascontainer

Findes på Krogebjerg 29 samt ved Jyllingevej 78 / Elna Munchs plads ved bussløjfen. Stil venligst IKKE glas ved siden af containeren, når den er fuld, da det ikke bliver taget med, når containeren tømmes. Kontakt i stedet Københavns Kommune via Giv et praj (brug kategorien “Renhold og affald” -> “glascontainer”).

Hegn i naboskel

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme, kan I kontakte kommunen. Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem de to naboer. Det vil sige, at begge naboer har pligt til at vedligeholde og – om nødvendigt – forny fælleshegnet. Desuden forudsættes det, at de deles om udgifterne hertil. Man kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Dog kan der i f.eks. lokalplaner være begrænsninger, som man skal overholde. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Disse bestemmelser findes i §16 i den københavnske Bygningsvedtægt af 18. december 1939 og §52 i lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001 (hegnsloven). Hegnsbestemmelserne kan også fås hos kommunen. Du skal henvende dig i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, eller ringe til borgerservice på tlf. 33 66 33 66, hvis du vil have Kommunens afgørelse af en hegnstvist mellem dig og din nabo.

Hjertestarter

Findes hos Taxa 4 x 35 Rosenlunds Allé 8 Placering: Ind af hoveddøren, og op på 1. sal. Til venstre ind i kundecenteret, og hjertestarteren hænger på endevæggen. Ses tydeligt når man er kommet ind. Hjertestarteren er døgnåben

Hunden med omtanke

Bestyrelsen henstiller til, at hunde holdes i snor ved færdsel på fælles veje og stier, ligesom der opfordres til, at hundeejere medbringer og bruger en plasticpose til hundens efterladenskaber (og selvfølgelig tager posen med hjem).

Ledningsoplysninger

Kan rekvireres på ledningsejerregistret

Parkering

Parkering på foreningens private fællesveje følger de generelle bestemmelser i færdselsloven og diverse bekendtgørelser. Disse kan findes på kommunens hjemmeside. Desuden gælder denne bekendtgørelse fra Københavns Kommune. Af vigtige regler kan nævnes
 • Det er ikke tilladt at parkere på fortovene
 • Det er ikke tilladt at parkere trailere eller campingvogne i mere end 24 timer
 • Det er ikke tilladt at parkere foran indkørsler, eller sådan at udkørsel fra disse forhindres