Kontingent og vejbidrag

Kontingentet er pr. 2017 ændret til 700 kr pr. parcel.

Vejbidraget er p.t. 2 kr pr. m2 grund.

Begge beløb opkræves årligt via ét girokort med betalingsfrist 1. juli.