Vejnavne

Aggervej. Fra Lyngholmvej til Jyllingevej. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter Agger, en vestjysk by i Viborg Amt ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet. 

Egholmvej. Fra Herlufsholmvej til Egemarkevej. Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920. Opkaldt efter herregård i Horns Herred i Frederiksborg Amt. 

Jyllingevej. Fra Sallingvej over kommunegrænsen til Rødovre til Ringvej III. Navngivet jf. Rådstueplakat 10. november 1939. Tidligere navn var Godthåbsvej på strækningen fra Sallingvej til Ålekistevej. Vejstykket vest for Ålekistevej hed fra 1921 Lindersvold Allé og stykket til Rødovrevej fra 1926 Ledagervej. Jydeholmen hed tidligere Jyllingevej, men man ønskede at frigøre dette navn til den projekterede hovedudfaldsvej, der skulle have endepunkt i byen Jyllinge ved Roskilde fjord.

Kongsdalvej. Fra Jyllingevej til Nøragervej. Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920. Opkaldt efter herregård ved Mørkøv i Vestsjællands Amt. 

Krogebjerg. Fra Toftøjevej til Slotsherrensvej. Numrene fra 3-47 og 4-58 ligger i Vanløse. Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926. Tidligere navne var: Lindersvold Allé, Vangsåvej og Harboørevej. 

Lyngvigvej. Fra Lyngholmvej til Jyllingevej. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. december 1921. Opkaldt efter Lyngvig på Holmslands klit i Ringkøbing Amt. 

Nysøvej. Fra Ålekistevej til Selsøvej. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter herregård ved Præstø i Storstrøms Amt. 

Selsøvej. Fra Jyllingevej til Eriksholmvej. Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920. Opkaldt efter herregård i Hornsherred i Frederiksborg Amt. 

Søndervigvej. Fra Jyllingevej til Slotsherrensvej. Numrene 3-55 og 2-88 ligger i Vanløse. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter en by ved Ringkøbing fjord i Ringkøbing Amt. 

Thorsmindevej. Fra Vangsåvej til Vestervigvej. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter fiskerleje ved indsejlingen til Nissum fjord i Ringkøbing Amt. 

Tipsagervej. Fra Krogebjerg til Tudskærvej. Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926. Opkaldt efter lokalt marknavn, Tøbes agrene fra markbogen 1682 og Tibs Agre fra udskiftningskortet 1779. Tidligere navn: Vangsåvej fra Toftøjevej til Tudskærvej. 

Toftøjevej. Fra Tyborøn Allé til Krogebjerg. Navngivet jf. Rådstueplakat 22. november 1921. Opkaldt efter lokalt marknavn: Toffteøyerne jf. markbogen 1682, og Toftøyerne jf. udskiftningskortet fra 1779. Toften var det stykke jord, som lå lige ved landsbyen, hvor hver enkelt gård havde sit stykke. Øyerne betyder forøgelsen. Toftøjevej fra nr. 1-45 var den oprindelige landsbygade. Tidligere navn: Vanløse Gade, Vanløse Gadevej og fra Tipsagervej til Lyngholmvej: Harboørevej. 

Tudskærvej. Fra Tipsagervej til Krogebjerg. Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter Tuskær ved Odder i Århus Amt. 

Tybjergvej. Fra Selsøvej til Slotsherrensvej. Numrene 1-87 og 2-60 ligger i Vanløse. Navngivet jf. Rådstueplakat 6. november 1953. Opkaldt efter hovedgård i Storstrøms Amt. Tidligere navn: Frederiksdalvej. 

Vangsåvej. Fra Krogebjerg til Søndervigvej. Navngivet j f. Rådstueplakat 29. november 1921. Opkaldt efter by ved Vesterhavet i Viborg Amt. 

Ålekistevej. Fra Peter Bangsvej til Slotsherrensvej. Vejen blev anlagt i forbindelse med udskiftningen i 1779. Opkaldt efter Aalekisten. I slusen ved udløbet fra Damhussøen anlagdes meget tidligt en ålekiste, et kasseformet redskab til ålefangst. Tidligere navn var Vanløsevejen, og på et tidspunkt kom der et forslag om, at man kunne kalde hele vejstrækningen fra Roskildevej til Husum for Husumvej, men det modsatte sognerådet sig. Tidligere navn: Vandløsevej