Regnskab for 2020

Regnskabet for 2020 er nu underskrevet og revideret, og bestyrelsens budgetforslag for 2021 foreligger. De kan findes her: https://vnv2720.dk/dokumenter/regnskaber-og-budgetter/

Generalforsamling 2021 udskydes

Som I nok allerede ved, tillader coronarestriktionerne heller ikke i år, at vi kan holde generalforsamling rettidigt. Bestyrelsen vil melde en dato ud så snart det bliver tilladt og praktisk muligt. Lige nu vurderer vi at en dato i august er det mest sandsynlige, men skulle genåbningen gå hurtigt nok, er en dato før sommerferien Læs mere…