God sommer

Husk at havens planter også nyder det gode vejr! Det er vigtigt for vejenes holdbarhed, at der luges ved kantstenene, ellers nedbryder ukrudtet asfalten. Hjælp dine naboer med at sikre, at hække og buske ikke spærrer for fortovene, eller blokerer trafikanters udsyn. Der skal være mindst 4,00 meters frihøjde over kørebanen, og mindst 2,75 meters Læs mere…

Vejvedligeholdelse

Vores entreprenør påbegynder snart sommerens vedligeholdelsesprojekter på vores veje. Omkring den 10/7 vil fortovet ud for Selsøvej 1 blive genoprettet. Fra cirka den 17/7 vil der blive lagt ny asfalt på Selsøvej, Søndervigvej og det lille stykke af Nysøvej nærmest Selsøvej, der ikke fik ny asfalt sidste gang. 3 uger herefter vil der blive lagt Læs mere…