Regnskab for 2020

Regnskabet for 2020 er nu underskrevet og revideret, og bestyrelsens budgetforslag for 2021 foreligger. De kan findes her: https://vnv2720.dk/dokumenter/regnskaber-og-budgetter/

Generalforsamling 2021 udskydes

Som I nok allerede ved, tillader coronarestriktionerne heller ikke i år, at vi kan holde generalforsamling rettidigt. Bestyrelsen vil melde en dato ud så snart det bliver tilladt og praktisk muligt. Lige nu vurderer vi at en dato i august er det mest sandsynlige, men skulle genåbningen gå hurtigt nok, er en dato før sommerferien Læs mere…

Mulighed for fibernet

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem på Aggervej, som opfordrer alle, der er interesserede i tilslutning til fibernet,til at tilmelde sig TDCs “interesseliste”. Da der allerede er fibernedgravning i gang i kvartererne omkring os, vil det være oplagt for TDC at fortsætte hos os, hvis der er tilstrækkelig interesse. Vil du gerne have Læs mere…

Beplantning og fortove

Om et par uger vil bestyrelsens vejudvalg gå en runde i foreningen for at sikre, at buske, træer og hække er beskåret, og at ukrudt er fjernet fra fortovene. Husk, at følgende regler gælder: Der skal være fri passage på fortovet. Hække og buske bør beskæres, så de er 20-30 cm indenfor flisekanten, så de Læs mere…

Ny indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 8 september 2020 kl. 19:30 i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4 Kære medlemmer af Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvarter, Da restriktionerne omkring COVID-19 nu igen tillader det, afholdes den udskudte ordinære generalforsamling fra foråret. Vi har booket kulturstationens store lokale, så der vil være god mulighed for at holde afstand. Kom og vær Læs mere…

Generalforsamling udskydes

Kære Grundejer Grundet den fortsatte spredning af Covid-19, og nedlukningen af Danmark, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte vores generalforsamling, som ellers skulle være afholdt tirsdag d. 24. marts 2020. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en melding på, hvornår generalforsamlingen i stedet kan afholdes, men det er bestyrelsens håb, Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 24 marts 2020 kl. 19:30 i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4 Kære medlemmer af Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvarter, Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen! Kom og vær med! – gamle som nye medlemmer af grundejerforeningen. Forslag til dagsorden: VelkomstValg af dirigentFormandens beretningFremlæggelse af regnskab for 2019Fremlæggelse af budgetforslag Læs mere…