Træfældning

Det har, som tidligere omtalt på generalforsamlingen, været nødvendigt at fælde to træer i Kastaniegården, da de led af sygdommen bakteriekræft. Heldigvis er der ikke flere træer, der for nuværende udviser tegn på at være syge. Vi forventer at nye træer bliver plantet til efteråret.