Persondata

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Dette skrift er for at oplyse jer om, at Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvarter med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af jeres data.

Hvad betyder den nye lov for jer som medlem?

I har ret til at vide, hvilke oplysninger Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvarter har om jer, og hvordan vi anvender disse oplysninger.

Hvilke oplysninger opbevarer vi om jer?

Vi bruger kun oplysninger, som er indsamlet på følgende måder:
 • oplyst via ejendomsmægler i forbindelse med køb af ejendom
 • ved tilmelding til nyhedsbrev på foreningens hjemmeside
 • ved fremsendelse af opdatering fra jer
 • ved anmodning fra os om at få en opdatering

Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem

 • medlemsnummer
 • navn
 • adresse
 • evt. telefonnummer
 • evt. mailadresse
 • markering af om kontingent er betalt for indeværende periode

Data i medlemskartoteket bruges til:

 • at udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)
 • kontingentopkrævning

Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om jer

Ved fraflytning slettes medlemmets data i medlemskartoteket, når kontingent for indeværende periode er betalt.

Vi videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed. Vi beskytter jeres oplysninger, og I har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi opbevarer om jer.

Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres information?

Det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på formanden@vnv2720.dk