Generalforsamling udskydes

Kære Grundejer

Grundet den fortsatte spredning af Covid-19, og nedlukningen af Danmark, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte vores generalforsamling, som ellers skulle være afholdt tirsdag d. 24. marts 2020.

Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en melding på, hvornår generalforsamlingen i stedet kan afholdes, men det er bestyrelsens håb, at det vil blive på denne side af sommerferien.

Heldigvis er dagsordenen for årets generalforsamling ”lige ud ad landevejen”, blandt andet fordi Grundejerforeningen har en sund økonomi, hvorfor der ikke er lagt op til at sætte hverken kontingent eller vejbidrag op. Ligeledes vil bestyrelsen fuldtalligt kunne fortsætte sit arbejde frem mod en senere generalforsamling, idet alle de bestyrelsesmedlemmer, der er på valgt, har sagt ja til genvalg.

Bestyrelsen vil så snart som det er muligt melde en ny dato ud.

Så forhåbentlig på snarlig gensyn.