Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 24 marts 2020 kl. 19:30 i
Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvarter,

Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen!

Kom og vær med! – gamle som nye medlemmer af grundejerforeningen.

Forslag til dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2019
  5. Fremlæggelse af budgetforslag for 2020
  6. Indkomne forslag*
  7. Valg til bestyrelsen m.v.
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

* Bestyrelsens forslag til drøftelse under dette punkt vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Kathrine Krydsfelt og Casper Frandsen, Nysøvej 10, har indgivet forslag om, at der arbejdes for at begrænse uvedkommende langtidsparkeringer i området. Deres beskrivelse af problemstillingen kan findes her

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge foreningens vedtægter §9 stk.3 være indgivet til bestyrelsen ved formanden senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. inden 17. marts kl 19:30. Formanden er Anne Mette Højriis, Krogebjerg 17, Email: formanden@vnv2720.dk