Nabohjælp – skilte udloddes

Vi er ca. 80 grundejere som er tilsluttet Nabohjælp og vi har alle fået besked fra Nabohjælp om udlodningen af vejskilte d. 5 september. HUSK at tilmelde jer og lad os få endnu flere skilte op som sender indbrudstyvene på andre veje. For dem som ikke er tilmeldt Nabohjælp er der god grund til at Læs mere…

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Den 5. juni afholdtes generalforsamling om vedtagelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, så beløbet der stilles i pant til foreningen for nye grundejere reduceres til 25.000 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og referatet fra generalforsamlingen foreligger nu her Bemærk at eventuelle indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger fra Læs mere…

Deltag i grundejerforeningens arbejde

Kære grundejere, For at bestyrelsen kan yde jer alle en så god service som muligt, er det nødvendigt, at vi får nye medlemmer ind i bestyrelsen. Hvert år op til og på generalforsamlingen søger vi efter kandidater, og det lykkes, men kun lige. Hvis vi ikke får besat ledige pladser, vil det gå ud over Læs mere…

Regnskab og budget

Foreningens regnskab for 2017 er nu afsluttet. Det kan, sammen med bestyrelsens forslag til budget for 2018, hentes fra Dokumenter -> Regnskab og budgetter

Godt nytår

Arbejdet med bumpene er nu vel overstået, hvilket betyder at anden og sidste fase af vores stillevejsprojekt er afsluttet. Husk at vintervejret er over os, og at det som altid er grundejernes ansvar at rydde sne og salte eller gruse på både fortovene og de private fællesveje. Da bestyrelsen påtænker at udsende kontingentopkrævninger elektronisk i Læs mere…

Vejbump

Som mange nok har bemærket, er der gjort klar til den sidste del af vores stillevejsprojekt kan blive anlagt. Vores entreprenør er blevet lidt forsinket grundet det våde vejr, men forventer at udføre arbejdet i uge 43 eller 44. Der skal anlægges bump på Kongsdalvej, Egholmvej, Selsøvej, Tybjergvej og Thorsmindevej. De grundejere, hvis vejstykker er Læs mere…

Nabohjælp

Nabohjælp – vi kan gøre noget i fællesskab, der har en effekt! Efter at være blevet kontaktet af Jørgen Vinding fra bestyrelsen, besluttede min mand og jeg at kigge lidt nærmere på Nabohjælp. Nabohjælp bliver kraftigt anbefalet af politiet, der af erfaring ved, at det har stor præventiv effekt at have et helt boligområde med Læs mere…