Vinternyt

Så er efteråret ved at være slut, og det betyder at det snart er tid til at få renset vore kloakker. For at kloakbilen kan komme til bedes i alle så vidt muligt undgå at parkere ovenpå kantstensbrøndene på datoerne 4. 5. og 6. december. Allerede nu er datoen for næste års generalforsamling reserveret. Det Læs mere…

Nabohjælp er mere end et skilt og et klistermærke

Nabohjælp er udover en tryghed ved at nogen holder øje med dit hus, også en orientering til gruppen af tilmeldte om hændelser og mistænkelige personer i området. Fx blev der i oktober 2018 begået indbrud på Vangsåvej og Thorsmindevej, der var forsøg på indbrud på Krogebjerg, og derudover blev der observeret flere tilfælde af mistænkelige Læs mere…

Nabohjælp – skilte udloddes

Vi er ca. 80 grundejere som er tilsluttet Nabohjælp og vi har alle fået besked fra Nabohjælp om udlodningen af vejskilte d. 5 september. HUSK at tilmelde jer og lad os få endnu flere skilte op som sender indbrudstyvene på andre veje. For dem som ikke er tilmeldt Nabohjælp er der god grund til at Læs mere…

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Den 5. juni afholdtes generalforsamling om vedtagelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, så beløbet der stilles i pant til foreningen for nye grundejere reduceres til 25.000 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og referatet fra generalforsamlingen foreligger nu her Bemærk at eventuelle indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger fra Læs mere…

Deltag i grundejerforeningens arbejde

Kære grundejere, For at bestyrelsen kan yde jer alle en så god service som muligt, er det nødvendigt, at vi får nye medlemmer ind i bestyrelsen. Hvert år op til og på generalforsamlingen søger vi efter kandidater, og det lykkes, men kun lige. Hvis vi ikke får besat ledige pladser, vil det gå ud over Læs mere…