Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 i

Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér,

Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen!

Efter selve mødet markerer vi foreningens 100-års jubilæum med et lille glas og et stykke kage.

Kom og vær med! – gamle som nye medlemmer af grundejerforeningen.

Forslag til dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2018**
  5. Fremlæggelse af budgetforslag for 2019**
  6. Indkomne forslag*
  7. Valg til bestyrelsen m.v.
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

* Hvis bestyrelsen har forslag til drøftelse under dette punkt, vil de blive offentliggjort her på hjemmesiden, senest en uge før generalforsamlingen.

Andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge foreningens vedtægter §9, stk. 3 være indgivet til bestyrelsen ved formanden senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. inden d. 20. februar 2019 kl. 19:30. Formanden er: Anne-Mette Høiriis, Krogebjerg 17, Vanløse. E-mail: formanden@vnv2720.dk

** Regnskab for 2018 samt budgetforslag for 2019 findes under Regnskaber og budgetter