Vinternyt

Så er efteråret ved at være slut, og det betyder at det snart er tid til at få renset vore kloakker. For at kloakbilen kan komme til bedes i alle så vidt muligt undgå at parkere ovenpå kantstensbrøndene på datoerne 4. 5. og 6. december.

Allerede nu er datoen for næste års generalforsamling reserveret. Det bliver 27. februar 2019. Vi vil også markere foreningens 100 års jubilæum ved denne lejlighed, så vi opfordrer alle medlemmer til at møde op

Husk også som altid, at det er den enkelte grundejers ansvar at rydde sne og salte, på fortovet og ud til midten af vejen.

Der er stadig enkelte grundejere, der mangler at beskære træer og buske rundt om gadelygterne – hjælp med at gøre det nemmere at komme frem i den mørke tid

Det er ikke tilladt at blokere fortovene med affaldscontainere og lignende. Husk at det også skal være muligt at passere med en (tvillinge-)barnevogn. Generelt opfordrer bestyrelsen til at affaldscontainere opstilles på en måde, så vores kvarter ikke kommer til at ligne en genbrugsstation!