Vejbump

Som mange nok har bemærket, er der gjort klar til den sidste del af vores stillevejsprojekt kan blive anlagt. Vores entreprenør er blevet lidt forsinket grundet det våde vejr, men forventer at udføre arbejdet i uge 43 eller 44. Der skal anlægges bump på Kongsdalvej, Egholmvej, Selsøvej, Tybjergvej og Thorsmindevej. De grundejere, hvis vejstykker er Læs mere…

Nabohjælp

Nabohjælp – vi kan gøre noget i fællesskab, der har en effekt! Efter at være blevet kontaktet af Jørgen Vinding fra bestyrelsen, besluttede min mand og jeg at kigge lidt nærmere på Nabohjælp. Nabohjælp bliver kraftigt anbefalet af politiet, der af erfaring ved, at det har stor præventiv effekt at have et helt boligområde med Læs mere…

God sommer

Husk at havens planter også nyder det gode vejr! Det er vigtigt for vejenes holdbarhed, at der luges ved kantstenene, ellers nedbryder ukrudtet asfalten. Hjælp dine naboer med at sikre, at hække og buske ikke spærrer for fortovene, eller blokerer trafikanters udsyn. Der skal være mindst 4,00 meters frihøjde over kørebanen, og mindst 2,75 meters Læs mere…

Vejvedligeholdelse

Vores entreprenør påbegynder snart sommerens vedligeholdelsesprojekter på vores veje. Omkring den 10/7 vil fortovet ud for Selsøvej 1 blive genoprettet. Fra cirka den 17/7 vil der blive lagt ny asfalt på Selsøvej, Søndervigvej og det lille stykke af Nysøvej nærmest Selsøvej, der ikke fik ny asfalt sidste gang. 3 uger herefter vil der blive lagt Læs mere…

Indkaldelse til generalforsamling

Så nærmer tiden sig for årets generalforsamling. Den finder sted tirsdag d. 28 marts, kl 19:30. Som sædvanlig mødes vi på Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge foreningens vedtægter §9, stk. 3 være indgivet til bestyrelsen ved formanden senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. inden d. 21. Læs mere…

Træfældning

Det har, som tidligere omtalt på generalforsamlingen, været nødvendigt at fælde to træer i Kastaniegården, da de led af sygdommen bakteriekræft. Heldigvis er der ikke flere træer, der for nuværende udviser tegn på at være syge. Vi forventer at nye træer bliver plantet til efteråret.